واحد مراقبت های دارویی

بیمارستان امام رضا(ع)

این واحد بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری در کلیه بخشهای بیمارستان می باشد . با اجرای طرح تحول نظام سلامت بیمارستان موظف است کلیه اقلام دارویی بیماران را تهیه نمایند وبیمار نمی بایست جهت تهیه دارو وسایر ملزومات  به سایر مراکز خارج از بیمارستان  ارجاع شود.  این واحد همچنین در تحویل داروهای بیماران خاص فعال می باشد .

جهت رفاه حال بیماران سرپایی و جلوگیری از اتلاف وقت و ارائه هر چه سریعتر خدمات به این مراجعین دستگاه کارت خوان در این واحد فعال می باشد .

تأیید نسخ بیمارانی که مبلغ کل نسخ آنها از مبلغ مورد تأیید بیمه بیشتر می باشد از طریق سایت بیمه مربوطه توسط   مسئول داروخانه انجام می گیرد .

درخواست داروهای بخش از سیستم HIS  توسط پرسنل داروخانه چک وآماده  شده  و در قفسه مربوطه هر بخش گذاشته میشود   . ونهایتا دارو توسط کمک بهیار به بخش ارسال میگردد.

تعریف کلیه داروهای جدید در سیستم HIS و تغییر قیمت و چک کردن دارو از سایت بیمه توسط مسئول داروخانه انجام می شود . مطابقت داروهای درخواستی وتجویز شده جهت بیمار توسط رابط بیمه انجام ودر صورت مغایرت  مشمول کسورات میگردد .

مسئول فنی داروخانه در سه شیفت صبح  عصر  شب در داروخانه حضور دارد و کلیه نسخ سرپایی  و بخش را چک کرده و از لحاظ نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیمار اطلاعات کامل داده شود .

واحد مراقبت‌های دارویی