بخش POST CCU (P.CCU)

بیمارستان امام رضا(ع)

بخش Post CCU

این بخش در طبقه دوم بیمارستان در مجاورت بخش ICU واقع شده ،خیرساز بوده و بخش دارای 6 اتاق بستری و 14 تخت می باشد .5 تخت بعنوان Post CCU و 9 تخت داخلی تعریف شده است . اتاقها بصورت 4 اتاق بستری زنان و مردان یک اتاق VIP و یک اتاق ایزوله می باشد . بیماران  قلبی و داخلی در این بخش بستری میگردند .

هر اتاق مجهز به مانیتور، یخچال، تخت همراه بیمار،LCD می باشد . سرویس بهداشتی جهت معلولین نیز در این بخش وجود دارد .

اتاقهای معاینه، پروسیجر، اتاق وسایل تمیز ، کثیف و سایر اتاقها شامل اتاق پزشک مقیم، سالن کنفرانس، نیز در این بخش وجود دارد .

***برای دانلود بروشورهای مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.