برنامه و سرعت مشاوره -توسعه-پژوهش

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

قابل توجه  محققین واساتید گرامی:

بدینوسیله به استحضارمیرساند درساعات اداری کلیه مشاوره ها واکثرخدمات واحد توسعه پژوهشهای بالینی به صورت الکترونیکی در اختیار متقاضیان ارجمند قرارمیگیرد.

لطفا برای هماهنگی با شماره مرکز تماس حاصل فرمایید.