فرم ها و آیین نامه ها -توسعه-پژوهش

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

فرم ها و آیین نامه ها:

 

فرم تقدیر و تشکر

پرسشنامـه طـرح پـژوهـشي - فایل word

پرسشنامـه طـرح پـژوهـشي- فایل PDF

فرم های مورد نیاز دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان

در اين صفحه شما مي توانيد از مجموع آئين نامه ها،فرمها وفرايند هاي لازم در هر مقطع پژوهشي
در  دانشکده پرستاری -دانشکده علوم پزشکی لارستان اطلاع حاصل فرمائيد

فرم اخلاق در پژوهش دانشکده :

فرم هاي مربوط به پروپوزال
فرم هاي مربوط به پايان نامه
فرم هاي مربوط به كنگره
فرم ها و نامه هاي مورد نياز كارشناسان
فرم هاي امتيازات علمي
فرم های دفاع از پروپوزال دانشجویی